Токсоплазмоза при котките

Токсоплазмоза при котките-ветеринарна клиника Вита

Токсоплазмоза при котките се причинява от едноклетъчен паразит, наречен Токсоплазма гонди (Toxoplasma gondii). През своя цикъл на развитие токсоплазмата трябва да премине през междинен и краен гостоприемник. Междинни гостоприемници (живи организми, през които преминава задължителна фаза от развитието си паразита) са бозайниците, птиците и котките. Краен гостоприемник са представители на вида котки – домашна и дива котка, ягуари, бенгалски тигър и др.

Исторически факти

Токсоплазмоза при котките  е открита през 1908 год., но до 1970 год. не се е знаело напълно цикъла на развитие. Първият случай на токсоплазмоза при хората датира от 1923 год. при 11 месечно бебе с признаци на хидроцефалия и микрофталмус. След това започва по-детайлно изследване на този паразит, за да се установи високото разпространение на токсоплазмоза при котките и ниската честота на откриваемост на паразита при човека. Данните сочат, че това се дължи на факта, че котките в природата са строго месоядни животни и ядат сурово месо. Но това не обяснява защо се среща и при хора вегетарианци. Продължилите изследвания доказват, че освен със сурово месо, човек може да се зарази и при изяждане на неизмити плодове и зеленчуци.

Заболяване токсоплазмоза при котките-ветеринарна клиника Вита

Как се развива паразита?

В околната среда котката отделя ооцисти (яйца), на които им е нужно време и подходяща температура, за да станат инвазионни (да могат да станат заразни). Попадайки в стомаха на междинните гостоприемници (хора и всички бозайници), те започват да се делят и да проникват във вътрешните органи, където се превръщат в кисти (тъканни цисти) съдържащи инвазиоспособни паразити.

Като добър хищник, предпочитащ сурово месо, котките в природата изяждат заразеното месо (черен дроб, мускулатура и др.) с кисти и се инвазират. В стомаха се освобождават тахизойти и някои от тях се насочват към вътрешните органи – мозък, черен дроб, мускулатура, мезентериални лимфни възли, в които образуват тъкани кисти. Тези кисти са отговорни за клиничните признаци на токсоплазмоза при котките.

Друга част от погълнатите паразити се насочват към червата и започват да образуват нови ооцисти, които попадат чрез изпражненията в околната среда. За няколко дни те се превръщат в инвазиоспособна форми, готови да заразяват други междинни гостоприемници.

Причини за развитие на паразита токсоплазма гонди, причиняващ токсоплазмоза при котките

Междинните гостоприемници, както казахме, могат да бъдат други животни, включително котки и човека. В техния организъм се образуват за 3 – 10 дни само кисти, но те никога не отделят ооцисти. Когато котките са краен гостоприемник те отделят ооцисти в околната среда за период от 5 – 20 дни (най-често за 5 – 8 дни). Те не отделят през целия си живот ооцисти. Това се дължи на факта, че те развиват силен чревен имунитет, който предпазва от повторна секреция на ооцисти в рамките на 1 година.

При 55 % от котките обаче, този имунитет трае 6 години. При хронична инвазия повторна екскреция на ооцисти може да се получи, ако котката приема високи дози кортикостероиди за имуносупресия.

Има две вирусни заболявания при котките, които предизвикват силна имуносупресия. Това са СПИН (FIV) и Котешка левкоза (FeLV). Установено, е че котки, които са първо експериментално заразени с вируса на Левкоза, не са по-предразположени към развитие на остра клинична изява на Токсоплазмоза и това не влияе върху екскрецията на ооцисти. При котки с хронична инвазия на Toxoplasma gondii и заразени с FIV се установява силно повишаване на титъра на антителата за токсоплазмоза. Въпреки това, експериментални изследвания отхвърлят това предположение и доказват, че този вирус не влияе и не предизвиква реекскреция на ооцисти и остра фаза на клинична изява на токсоплазмоза при котките.

Малките котенца могат да се заразят вътреутробно (трансплацентарно) или чрез млякото (лактогенно). Когато живеят сред природата, те се инвазират с ооцисти, ловувайки и изяждайки заразени междинни гостоприемници.

Клинични признаци при токсоплазмоза при котките

– Висока температура, слабеене.

– Затруднено дишане, задух, пневмония

– Абдоминален дискомфорт, иктерус

– Очни промени – преден ювеит

– Нервни признаци – некоординираност, анизокория, въртене в кръг, ступор

При конгениталната Токсоплазмоза при новородени котенца най-честите признаци са хипотермия, анорексия, летаргия и внезапна смърт.

Диагностика на токсоплазмоза при котките

Поставя се на база анамнеза, клинични признаци и лабораторно потвърждение. Най-надеждни са серологичните изследвания, които откриват титъра на IgM и IgG. Котките, показали положителен тест, без клинични признаци означава, че не са болни, а това, че са прекарали инвазията. При тях се откриват повишени титри на IgG, които могат да бъдат открити до края на живота на котката. Котка, чийто тест е положителен и има клинична изява, се смята за болна. Обикновено тези котки имат повишени нива на IgM, които се проявява при остра инвазия и след няколко седмици не се открива в кръвта.

Доказването на токсоплазмоза при новородени котенца е доста трудна задача, която е предизвикателство за един лекар.

Лечение на токсоплазмоза при котките.

Когато се налага и се открие навреме заболяването Токсоплазмоза при котките се лекува с антибиотици. В повечето случаи обаче, котките не проявяват никаква клинична картина и се възстановяват без прием на лекарства.

Когато галя котки ще се заразя ли с Токсоплазми?

-Не. По козината на котките не са изолирани ооцисти.

Ако болна котка ме ухапе или одраска, ще се разболея ли?

-Не. И при активна и при хронична инвазия не са открити в слюнката причинители.

Ако почиствам редовно тоалетната на моята котка с лопатка, ще намаля ли опасността от инвазия?

-Да, както по горе споменахме, на един паразит попаднал чрез изпражненията в околната среда, за  да стане инвазиоспособен, му е нужно време (няколко дни) и подходяща температура. Когато ние почистваме всеки ден изпражненията на котката, ликвидираме тази възможност.

Защо заболяването токсоплазмоза е важно за бременните жени?

Както споменахме, човекът е междинен гостоприемник, в който се развиват кистните форми. При бременните жени има трансплацентарно преминаване и най-честата локализация на тези тъкани кисти е в нервната система и очите. Когато заразяването на плода е настъпило в началото на бременността до 10 седмица, най-често се стига до спонтанни аборти. Когато имаме инвазиране на плода между 10-24 седмица, последствията са много тежки – хидроцефалия, слепота, изоставане в умственото развитие. Заразяване, случило се между 24-40 седмица води до по-малки усложнения. Всяка жена преди забременяване е желателно да бъде изследвана за титъра на антитела за Токсоплазмоза. Те ще й служат като отправна точка за развоя (ако се случи инвазия по-време на бременността) и тежестта на паразитоза.

Ето някои основни правила за намаляване на риска от инвазиране на котките и човека

Котки:

  • Не ги хранете със сурово месо. То може да съдържа тъканни кисти и Вашата котка да се инвазира.
  • Не позволявайте на Вашата котка да ловува и сама да си набавя храна. Така също предотвратявате възможността за инвазия.
  • Ограничете излизанията на открито.

 

Ние хората трябва да спазваме следните предпазни мерки:

  • Да не ядем сурово месо и да не пием сурово мляко.
  • Да измиваме всички плодове и зеленчуци старателно с топла вода и сапун.
  • Почистването на градината е желателно да се извършва с ръкавици, за да не полепнат причинителите по ръцете.
  • Измивайте съдовете на котка с топла вода.
  • Почиствайте тоалетната на котката само с лопатка максимално бързо след дефекация.

Обобщение: установено, е че бременните и имуносупресирани хора се заразяват най-често чрез замърсени хранителни продукти и при неспазване на елементарна хигиена. Котките не са главния виновник за заразяване на хората. Спазването на добра култура на хранене и на хигиена значително намалява вероятността от зараза.

Изследвайте Вашата котка, за да може, ако се проявят и най-малките признаци за токсоплазмоза, да се вземат мерки навреме. Свържете се с нас на телефоните и имейла, посочени в страница Контакти или запишете час онлайн за преглед.