Работно време От Понеделник до Петък
9:00 - 19:00 часа
Събота 09:00 - 17:00 часа
Неделя 10:30 - 16:00 часа
За контакти: Клиника: 0895 830 842 Кабинет: 02/ 427 34 67 Кабинет: 0887 11 89 67
Email vitavet@abv.bg

Стационар

Понякога животните, които биват докарвани за преглед във ветеринарна клиника Vita, се нуждаят от интензивни грижи и постоянно наблюдение от лекар специалист.

Ето защо ветеринарна клиника Вита разполага със добре оборудван стационар за животни.

Благодарение на материалната база, оборудването и натрупания опит ние предлагаме високоефективно болнично лечение и грижи.

Хоспитализацията и наблюдението от специалист винаги се препоръчва при пациенти с неясна симптоматика и липса на повече информация за възникване на заболяването.

Можете да разчитате на специалистите от Ветеринарна клиника Vita. Ние сме на разположение да ни поверите Вашия домашен любимец за хоспитализация и качествено болнично лечение. Обърнете се към нас на страницата за Контакти.

Болнично-лечение-на-домашен-любимец Стационар-Ветеринарна-клиника-Vita

Високоефективно болнично лечение на домашен любимец Хоспитализaция във Ветеринарна клиника Vita

Грижи на домашен любимец Стационар за животни

Позвънете
Адрес